مطالب الف دانلود

برای رایانش ابری؛

سیستم عامل هوشمند چینی

سیستم عامل هوشمند چینی
در گفت وگو با الف دانلود اعلام شد؛

برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال 1403

برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال 1403

تدوین استانداردهای 120گانه برای تولید خودرو های جدید

تدوین استانداردهای 120گانه برای تولید خودرو های جدید
در گفت وگو با الف دانلود اعلام شد؛

دو ماهواره سنجشی و مخابراتی آبان ماه پرتاب می شوند

دو ماهواره سنجشی و مخابراتی آبان ماه پرتاب می شوند

تجارت جهانی آرام برمی خیزد

تجارت جهانی آرام برمی خیزد

ویژگی های قهوه عربیکا

ویژگی های قهوه عربیکا

تخمین سطح زیرکشت ۱۳ محصول راهبردی کشاورزی کشور با هوش مصنوعی

تخمین سطح زیرکشت ۱۳ محصول راهبردی کشاورزی کشور با هوش مصنوعی
رئیس كل سازمان امور مالیاتی خبر داد

کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید با هدف تحقق شعار سال

کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید با هدف تحقق شعار سال
زارع پور :

صنعت نیمه تعطیل فضایی در دولت سیزدهم احیا شد

صنعت نیمه تعطیل فضایی در دولت سیزدهم احیا شد

سیل خودرو های برقی چین در برزیل

سیل خودرو های برقی چین در برزیل
الف دانلود