مطالب الف دانلود

مهر بررسی كرد؛

هشدار برای موازی کاری در تدوین نقشه راه هوش مصنوعی

هشدار برای موازی کاری در تدوین نقشه راه هوش مصنوعی
زارع پور خبر داد؛

هوشمندسازی و برخط کردن همه خدمات در شورایعالی اداری تصویب گردید

هوشمندسازی و برخط کردن همه خدمات در شورایعالی اداری تصویب گردید
مدیرعامل سازمان خبر داد

ورود اولین خودروی عراقی به منطقه آزاد اروند

ورود اولین خودروی عراقی به منطقه آزاد اروند

یک روش جدید کلاهبرداری

یک روش جدید کلاهبرداری
زارع پور خبر داد؛

ماهواره تصویربرداری نور ۳ در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفت

ماهواره تصویربرداری نور ۳ در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفت

سایت دانلود فیلم با ترافیک نیم بها

سایت دانلود فیلم با ترافیک نیم بها
زیرساخت منتشر كرد؛

ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت در مهرماه ادامه دارد

ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت در مهرماه ادامه دارد
در مراسم سال زراعی جدید مطرح شد

تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران

تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران

تولید چسب با کاربرد صنعتی و قابلیت حفظ ۱۰ ساله چسبندگی و استحکام

تولید چسب با کاربرد صنعتی و قابلیت حفظ ۱۰ ساله چسبندگی و استحکام

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به کجا می رود؟

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به کجا می رود؟
الف دانلود