آرشیو مطالب : بهداشت


استعلام هویتی، در صدر خدمات کاربردی دولت الکترونیک

استعلام هویتی، در صدر خدمات کاربردی دولت الکترونیک

آمازون مرخصی با حقوق را برای کارمندان مبتلا به کرونا کنسل کرد

آمازون مرخصی با حقوق را برای کارمندان مبتلا به کرونا کنسل کرد

رقابت بدافزارها و فیشینگ سایت های خارجی

رقابت بدافزارها و فیشینگ سایت های خارجی
وزیر بهداشت؛

تامین سلامت مردم فقط بر عهده وزارت بهداشت نیست

تامین سلامت مردم فقط بر عهده وزارت بهداشت نیست
الف دانلود