رئیس سازمان فناوری اطلاعات:

طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است

طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را هم شکل نمی دهد.


به گزارش الف دانلود به نقل از مهر، دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با مبحث «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید. در این جلسه که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورایعالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مسئله لزوم حکمرانی فضای مجازی با عنایت به تجربه ۸ سال قبل کشور در این عرصه، از حاضران در این جلسه خواست که به بررسی مبحث طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می دانند و یا با عنایت به ماهیت فضای مجازی آنرا غیر ممکن و یا ممتنع تلقی می کنند. در این نشست حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و این که در صورت اجرای این طرح، چه آینده ای را میتوان برای کشور ترسیم کرد. مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است در این جلسه امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن اشاره به این که مفهوم حکمرانی از ساختارها و فرآیندهای یک تصمیم تا اجرا و مؤلفه های آنرا دربرمی گیرد، اظهار داشت: در این مفهوم باید به این سوالات پاسخ داد که چه کسانی و چگونه تصمیم می گیرند و چه کسانی و چگونه آنرا اجرا می کنند و چه کسانی و چگونه این تصمیمات را نظارت و کنترل می کنند. حتی امروز در نظامات حکمرانی منوط به این تعریف، مفاهیم دیگری هم شکل گرفته است. وی با تکیه بر این که مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است، تصریح کرد: حکمرانی از زمانی مورد توجه قرار گرفته است که حاکمیت دیگر در قلمروهای ملی فعال نیست. به بیان دیگر جهانی شدن در حکمرانی خصوصیت ذاتی مفهوم حکمرانی در دنیای امروز است و نمی توان بدون توجه به جهانی شدن در مورد حکمرانی حرف زد. ناظمی با تعمیم این مفاهیم به مبحث حکمرانی فضای مجازی اشاره نمود و اظهار داشت: در این حوزه هم باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که می خواهیم در کشور حکمرانی بر فضای مجازی داشته باشیم و یا این که حکمرانی از راه فضای مجازی؟ به نظر می آید گزینه دوم مدنظر است و کشور می خواهد از ابزار فضای مجازی برای بهینه سازی حکمرانی استفاده نماید. شورای فضای مجازی در حیطه نظریه های حاکمیتی قرار می گیرد نه حکمرانی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تکیه بر این که دنیا مبحث حکمرانی فضای مجازی را تجربه کرده و ما پذیرفته ایم که دیگر تصمیم گیری را دولت انجام نمی دهد و تاثیرگذاران و ذی نفعان هم در این تصمیم گیری میل به مشارکت دارند؛ مانند اکوسیستم استارت آپی، افزود: اگر مقرر است در کشور حکمرانی با فضای مجازی اتفاق بیافتد یعنی پای بازیگران خارج از حاکمیت، باید به مسئله حکمرانی باز شود. اما در طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی این بدیهیات نادیده گرفته شده است. وی ضمن اشاره به این که در ادبیات «حکمرانی خوب» شاهد موضوع هایی مانند شفافیت و مشارکت جویی در فرآیندها و ساختارها هستیم. به نظر می آید سیاست شورایعالی فضای مجازی مبتنی بر حکمرانی از راه فضای مجازی است. اما سوال اینجاست که آیا اعضایی که در این شورا تصمیم می گیرند دارای شفافیت هستند و پاسخگوی موفقیت و عدم موفقیت سیاست هایشان در فضای مجازی بوده اند؟ آیا در این شورا نماینده ذی نفعان بخش خصوصی حضور دارد؟ رئیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد شورایعالی فضای مجازی که با مفهوم حکمرانی فاصله دارد، تصریح کرد: حتی اعضای حقیقی این شورا هم بر مبنای حکم حاکمیتی انتخاب می شوند و کسب و کارها در این شورا حق رأی ندارند. با این وجود بهتر است بگوییم که شورایعالی فضای مجازی در حیطه نظریه های حاکمیتی قرار می گیرد نه حکمرانی. ناظمی بیان این که اگر شورایعالی فضای مجازی بخواهد حکمرانی را از راه فضای مجازی گسترش دهد باید مکانیزم شفاف سازی و پاسخگویی داشته باشد، تصریح کرد: زایش اولیه شورایعالی فضای مجازی با این هدف بوده که چگونه تصمیمات بهتر اتخاذ و چگونه به صورت بهتری اجرا شود. اما به مرور زمان می بینیم که این شورا بدون مشارکت ذی نفعان تصمیم می گیرد و روز به روز با کاهش اختیارات دستگاههای اجرایی از دولت توانمند می کاهد. این مورد در هیچ کشوری سابقه ندارد. وی ضمن اشاره به این که در اکثر کشورها شاهد وجود تنها ۳ یا ۴ شورایعالی برای امنیت، اقتصاد و علم و فناوری هستیم، اظهار داشت: اما در کشور ما متأسفانه با تعدد شوراهایی مواجه هستیم که در تعارض با یکدیگر هستند و تصمیماتشان بنای قانون اساسی ندارد. این در شرایطی است که در مفهوم اولیه شورا باید خصوصیت مشورتی داشته باشد. در غیر این صورت حکمرانی شورایی نتیجه ای جز کاهش توانمندی حکمرانی به دنبال نخواهد داشت. وی با تکیه بر این که منظورم از واژه «حکمرانی خوب» با آنچه که در اجماع واشنگتن بر آن تاکید گردیده است، متفاوت می باشد، اظهار داشت: من مخالف آن حکمرانی خوبی هستم که به تضعیف کشورهای درحال توسعه می انجامد. بلکه منظورم از حکمرانی خوب توسعه کشورها بر اساس مشارکت و شفافیت است و توانمندسازی دولت ها و حاکمیت ها مدنظر است. اما در عملکرد شورایعالی فضای مجازی شاهد کاهش توانمندی دولت و حکومت در اعمال حاکمیت و کند شدن فرآیندها هستیم. نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن امنیت را به مخاطره می اندازد وی اظهار داشت: متأسفانه در شورایعالی فضای مجازی عده ای در یک حاشیه امن تصمیمی می گیرند و به کسی پاسخگو نیستند و در مورد تصمیماتشان مسئولیت نمی پذیرند. مثال این موضوع، تصمیم برای فیلتر تلگرام است که سبب نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن روی گوشیهای مردم شد که بدافزارهایی است که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نگرفت. وی با اشاره به اینکه فرایند تصمیم گیری و گزارش خروجی مصوبات شورایعالی فضای مجازی بعنوان یک شورای فراقوه ای شفاف نیست، اظهار داشت: امکان دارد نیت خیر باشد اما الزاماً نتیجه خوب نخواهد بود. ناظمی ضمن اشاره به این که اصلی ترین دستگاه اجرایی فناوری اطلاعات کشور که سازمان فناوری اطلاعات ایران است در این شورا عضو نیست، افزود: کارکردهای مناسبی از این شورا انتظار می رود اما به نظر می آید با عنایت به فرآیندهای موجود و ساختار فعلی، این کارکردها به نتیجه نرسیده است. طرح صیانت روی اعتماد و سرمایه اجتماعی دست گذاشته است ناظمی با انتقاد از طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی اظهار داشت: این طرح روی بزرگترین چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است دست گذاشته است و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است. وی ضمن اشاره به نتایج اجرای این طرح، اظهار داشت: از فردا شاهد تعارض بین شرکت ها و مردم و شرکت ها با حاکمیت خواهیم بود. به نظر می آید آنهایی که این طرح را نوشته اند در این جامعه زندگی نمی کنند. این مورد واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود نمی توان توقع داشت که مردم به پیام رسان های بومی اعتماد کرده و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه با این طرح تنها شکاف بین مردم و حکمرانان و شرکت ها را افزایش می دهیم، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هر فیلترینگ که روی یک پلت فرم خارجی صورت می گیرد، میزان استفاده مردم از پلت فرم های داخلی کاسته می شود. وی با انتقاد از سیاست گذاری شورایعالی فضای مجازی در مورد خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: این خدمات پایه شامل ۴ مبحث مسیریاب، خدمات ابری، جستجوگر و پیام رسان است که دو خدمت از آن با روش مدنظر این شورا پیش رفته و شاهد عدم موفقیت پیام رسان و جستجوگر بومی به علت این تقسیم کار بوده ایم. اما برای دو خدمت دیگر، روش دیگری اتخاذ شد و بخش خصوصی واقعی توانست دو خدمات مسیریاب و ابری را با موفقیت پیاده سازی کند و الان هم کاربران آنرا پذیرفته اند و استفاده می نمایند. ناظمی با اشاره به اینکه طرح صیانت، دوگانگی ایجاد می کند، به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مدنظر در این طرح هم انتقاد نمود و اظهار داشت: از میان ۳۰ عضو تنها یک صندلی برای مشروعیت بخشی مردم درنظر گرفته شده است. ایجاد صندوق حمایتی جدید در این طرح هم به ایجاد رانت می انجامد. چرا این مدل حمایتی را از راه صندوق های موجود پیش نمی برند؟ وی اظهار داشت: برخلاف آنچه که مطرح می شود طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی اصلاً حقوق کاربران را به رسمیت نشناخته و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را هم شکل نداده است و برخلاف آنکه نام این طرح در ارتباط با خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.

1400/06/18
10:07:25
0.0 / 5
554
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
الف دانلود