گزارش فناوری مهر؛

آنالیز بیگ دیتا انقلابی در کشاورزی

آنالیز بیگ دیتا انقلابی در کشاورزی

کلان داده ها در جهان امروز، در خیلی از حوزه ها کاربردهای فراوانی یافته اند. در این نوشتار به بررسی نقش کلان داده ها در تامین امنیت غذایی، خواهیم پرداخت.


به گزارش الف دانلود به نقل از مهر؛ افزایش حجم کلان داده های تولید شده بوسیله گوشیهای هوشمند، رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیا (IoT)، جریان عظیمی از داده ها را در قالب هایی ساختار یافته به وجود آورده است. امروزه فناوری های کلان داده در خیلی از حوزه ها درحال توسعه هستند.

همه گیری بیماری کویید ۱۹ در طول ۲ سال اخیر، بطور شایان توجهی بر معیشت و امنیت غذایی مردم اقصی نقاط جهان، خصوصاً کشورهای فقیر، اثری فاجعه بار داشته است. امروزه خیلی از کشورهای جهان، درحال تدوین سیاست هایی در امتداد کاهش گرسنگی، بهبود امنیت غذایی و تضمین عرضه پایدار مواد غذایی هستند. موضوع بهره گیری از علم داده و تحلیل کلان داده ها بمنظور تامین امنیت غذایی، مسئله ای است که در این میان، از طرف خیلی از بازیگران این عرصه، مثل دولت ها، سازمان های بین الملل و جامعه مدنی، مغفول مانده است.

حوزه مطالعاتی یاد شده، در طول سالهای اخیر، مورد توجه طیف گسترده ای از متخصصان و نهادهای فراملی قرار گرفته است. به عقیده خیلی از کارشناسان، دیجیتالی سازی، استفاده از تکنولوژیهای جدید و منابع داده جایگزین مانند تصاویر ماهواره ای و کلان داده های تولید شده توسط شهروندان، می تواند روند توسعه کشاورزی نوین و تامین امنیت غذایی را تسریع کند. با این وجود، موانعی چون فقدان سرمایه گذاری در داده های ملی و سیستم های آماری مانع از استفاده این پتانسیل توسط خیلی از کشورهای جهان شده است. دلایل اهمیت داده ها در تحول سیستم های زنجیره تامین غذا بی گمان بدون دسترسی به داده های مربوط و مناسب، تدوین خط مشی مبتنی بر شواهد در هر حوزه ای نا ممکن است. مسئله امنیت غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مقطع فعلی، داده های مربوط به میزان راندمان کشاورزان خرده مالک تنها در ۱۱ کشور و اطلاعات معیشتی این گروه در ۳۸ کشور جهان استخراج شده و دردسترس است. بی گمان درک تأثیر سیاست های اتخاذ شده دولت ها بر گروههای مختلف جمعیتی امری ضروری می باشد. این تنها نمونه ای کوچک از اهمیت و لزوم دسترسی سیاستگذاران به اطلاعات و داده است. این احساس نیاز سبب شکل گیری ابتکارات مختلفی مانند «برنامه جهانی فائو برای بهبود آمار کشاورزی» و «برنامه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی» شده است. موضوع استفاده از کلان داده ها در حوزه تقویت کشاورزی، در بیشتر این برنامه های توسعه ملی و بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که پیشرفت های فناوری، نحوه جمع آوری، اشتراک گذاری و استفاده از داده ها را نیز تغییر داده است. دولت ها و بازیگران غیردولتی بطور فزاینده ای از فناوری های دیجیتال استفاده می نمایند و منابع و رویکرد های جدید نسبت به داده ها، سبب افزایش عزم دولت ها و متخصصان برای ادغام بیش از پیش علوم داده با کشاورزی شده است. کاربرد کلان داده ها در تامین امنیت غذایی این روزها کلان داده ها کاربردهای مختلفی یافته اند. متخصصان حوزه علوم داده، بمنظور مقابله با چالش های موجود پیرامون امنیت غذایی، استفاده حداکثری از ظرفیت های کلان داده ها در امتداد توسعه کشاورزی هوشمند را آغاز نموده اند. کارایی کلان داده در زمینه کشاورزی تلفیقی از فناوری های کاربردی و تحلیل داده ها است. این امر، مواردی چون جمع آوری، دسته بندی و پردازش داده های به روز و جدید را در امتداد کمک به کشاورزان در اتخاذ تصمیم بهتر و آگاهانه تر، شامل می شود. این روزها هوشمند سازی زیرساخت های کشاورزی و امکان دریافت داده های متنوع از فرایندهای موجود، سبب افزیش بیش از پیش کاربرد این داده ها شده است. از طرف دیگر، کلان داده ها در مواردی مانند استخراج اطلاعاتی در مورد آب و هوا، بازار و استانداردهای دیگر مزارع، نیز کارایی فراوانی می یابند. آنالیز بیگ دیتا؛ انقلابی در کشاورزی این روزها خیلی از افراد به کاربرد گسترده کلان داده ها و علوم داده در گسترش صنایع وابسته به فناوری پی برده اند. حال پرسشی که در زمینه کشاورزی و تامین امنیت غذایی مطرح می شود، این است که تجزیه و تحلیل کلان داده چگونه سبب تحول در کشاورزی می شود؟ بهبود بهره وری داده های جمع آوری شده بوسیله تجهیزاتی چون تراکتورهای مجهز به GPS، سنسورهای هوشمند خاک و سایر ابزار به بهبود مدیریت بذرها، سموم، کودها و در نهایت افزایش راندمان در امتداد تغذیه جمعیت جهانی و تامین امنیت غذایی کمک می کنند. تحلیل بازدهی می توان از داده ها و تحلیل آنها برای پیش بینی میزان بازدهی زمینهای کشاورزی و میزان تولید محصول در آینده، بهره گرفت. این پیش بینی ها با گذشت زمان و پیشرفت فناوری های داده محور، دقت بیشتری می یابد. مدیریت ریسک کشاورزی با محوریت داده ها موجب کاهش نقص محصولات ناشی از تغییر الگوهای آب و هوایی، آفات، آلاینده های موجود در خاک و هوا می شود. صرفه جویی کشاورزی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کلان داده ها سبب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف منابعی چون آب، کود و سموم می شود. چالش های کلیدی استفاده از کلان داده ها در تامین امنیت غذایی متخصصان و ذینفعان این حوزه، طی بررسی های عمیق در این عرصه، به ۵ چالش اساسی در حوزه استفاده از کلان داده ها در تامین امنیت غذایی، برخورد کرده اند. • عدم اولویت بندی و کمبود توجه کافی از طرف سیاستگذاران:
کارشناسان حوزه علوم داده معتقدند که بیشتر دولت ها ارزش داده ها در کشاورزی و تامین امنیت غذایی را درک نکرده اند و همین مورد، باعث شده است که خیلی از کشورهای جهان، استفاده از داده ها را در زمینه کشاورزی، اولویت نمی دانند. • عدم سرمایه گذاری پایدار در زمینه آمار و علوم داده ها:
فقدان سرمایه گذاری در حوزه داده ها و آمار سیستم های کشاورزی و غذایی، یکی از مهم ترین چالش های این حوزه، شمرده می شود. خیلی از کشورهای با درآمد کم و متوسط، منابع مالی کافی برای استخراج و آنالیز داده ها در امتداد بهبود و نوسازی صنعت کشاورزی خودرا ندارند. • هماهنگی و همکاری ضعیف میان بازیگران این حوزه و موانع اقتصادی:
تقریباً همه بازیگران و ذینفعان این حوزه، معتقدند که ناهماهنگی و ضعف در توسعه همکاریهای موجود دراین زمینه، سبب کند شدن پروسه توسعه استفاده از کلان داده ها در صنایع غذایی و کشاورزی شده است. • فقدان ظرفیت آماری و مهارت های دیجیتال جهت استفاده از فناوری های جدید:
کمبود سرمایه گذاری و عدم توجه به لزوم توسعه این حوزه، در نهایت موجب کاهش ظرفیت آماری و مهارت های دیجیتال مورد نیاز دراین زمینه مطالعاتی می شود. • دسترسی محدود به منابع جدید داده:
عدم دسترسی منابع اطلاعات نیز یک مشکل جدی دیگر در این حوزه می باشد. بیشتر کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، به سبب زیرساخت ضعیف و کمبود منابع مالی، نمی توانند اطلاعات دقیق مورد نیاز خودرا جمع آوی نمایند. نتیجه گیری و سفارش ها کارشناسان و سایر افراد تعیین کننده در این عرصه، در پی کاهش موانع و تسهیل پروسه از بین بردن شکاف دیجیتال موجود میان کشورها مختلف جهان هستند. تقریباً همه ذینفعان، در این عرصه، بر سر موضوع ناکافی بودن منابع مالی، کمبود زیرساخت های فنی و لزوم افزایش سرمایه گذاری در این عرصه، اتفاق نظر دارند. متخصصان چند سفارش اصلی برای رفع موانع این حوزه، پیشنهاد داده اند.: • دولت ها و اهداکنندگان کمک های بشردوستانه، باید کارایی سرمایه گذاری ها را در زمینه داده ها و آمار سیستم های کشاورزی-غذایی افزایش داده و بهبود بخشند.
• دولت ها باید همکاری در حوزه داده ها و آمار سیستم های کشاورزی و مواد غذایی را در سطوح ملی و فراملی بهبود دهند.
• سازمان هایی نظیر فائو باید با برنامه های مدون خود، میزان اثربخشی تحلیل داده ها در حوزه تامین امنیت غذایی را در سطح جهان بهبود بخشند.
• خیرین و اهداکنندگان، باید قسمتی از کمک های بشردوستانه خودرا به گسترش زیرساخت های استخراج و تحلیل دادههای این حوزه، اختصاص دهند.
• دینفعان دولتی و غیردولتی دراین زمینه، باید گفتگو و همکاریهای میان یکدیگر را در این عرصه، بالا برند. بحث و تبادل نظر میان کارشناسان، کمک شایانی به افزایش پویایی این زشته نوظهور می نماید.

1400/10/07
21:46:11
0.0 / 5
598
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
الف دانلود