توسط پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی انجام شد

اجرای طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شكاف دیجیتالی

اجرای طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شكاف دیجیتالی

پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و در امتداد اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.

به گفته مهندس وحید ضرابی، مدیر این پروژه، شکاف دیجیتال شامل تفاوت در دسترسی به ابزارها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، توان مالی پرداخت هزینه ها و خرید تجهیزات لازم و میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی می شود. در این پژوهش، با مرور ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، چارچوب نظری پیمایش در قالب مدل نظری تدوین شد و سپس پرسشنامه ای متناظر با مؤلفه های مدل، طراحی شد. بیش از ۴۰۰۰ نفر از زنان بالای ۱۵ سال در سراسر کشور با میانگین سنی ۳۷.۵ سال در این پیمایش مشارکت کردند و به صورت پیمایش تلفنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس یافته های حاصل از این پیمایش، بین موارد زیر رابطه مثبت و مدلول داری وجود دارد:

سطح تحصیلات فرد و میزان استفاده از ابزارها و خدمات فاوا؛

درآمد فرد و سرپرست خانوار و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

وضعیت اشتغال و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

وضعیت برخورداری اقتصادی و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

نوع مناطق شهری (بزرگ و پرجمعیت و کوچک و کم جمعیت) و مناطق روستایی و میزان استفاده از ابزارها و خدمات فاوا؛

مهارت استفاده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

سودمندی ادراک شده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

اعتماد به فضای دیجیتال و میزان استفاده از ابزارهای فاوا؛

نگرش عمومی نسبت به فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

فرصت­ های استفاده شده بوسیله فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، ضرابی اضافه کرد: برمبنای نتایج آماری انجام گرفته در این پیمایش، بین موارد زیر رابطه منفی و مدلول داری وجود دارد: سن و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ تعداد فرزندان و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ بین اضطراب نسبت به استفاده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ نگرش جنسیتی نسبت به فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا.

منبع:

1399/11/21
20:44:33
0.0 / 5
436
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
الف دانلود